Samen spelen op de boerderij is leuk én gezond!

In augustus 2017 heeft Lyts Boerehiem haar deuren geopend. 

“De manier waarop ik zelf ben opgegroeid kan ik nu delen met kinderen uit de omgeving.” 

Samen spelen op de boerderij is leuk én gezond!

In augustus 2017 heeft Lyts Boerehiem haar deuren geopend. 

“De manier waarop ik zelf ben opgegroeid kan ik nu delen met kinderen uit de omgeving.” 

Kinderopvang & BSO tussen Heerenveen en Drachten

Kinderopvang Lyts Boerehiem bevindt zich in het mooie, groene en rustige buitengebied van het dorp Nij Beets tussen Drachten en Heerenveen in Friesland. Het is daarom ook niet gek dat we bij Lyts Boerehiem een certificaat hebben voor een tweetalige kinderopvang.

De plek waar ik geboren ben en samen met mijn broer en zussen
ben opgegroeid

Lyts Boerehiem is de plek waar ik de seizoenen heb kunnen ervaren door veel buiten te zijn

Er was vroeger ruimte om te kunnen rennen in het weiland, een boomhut te kunnen bouwen en met een eigen roeibootje over het kanaal te varen. 

Twatalige opfang

Dit jier (2021) is de fisitaasjekommisje by ús west om Lyts Boerehiem te fisitearjen foar nivo 3. Wy binne slagge, hoera! Lyts Boerehiem is no offisjeel in twatalige berne-opfang. Oer trije jier komt de fisitaasjekommisje wer om it taalbelied te hifkjen. Oant dy tiid hâlde wy kontakt mei it SFB (Sintrum Frysktalige Berneopfang). Wy binne grutsk op it heljen fan it seritifikaat!

Dit jaar (2021) is de visitatiecommissie bij ons geweest om Lyts Boerehiem te visiteren voor niveau 3. We zijn geslaagd, hoera! Lyts Boerehiem is nu officieel een tweetalige kinderopvang. Over drie jaar komt de visitatiecommissie opnieuw om het taalbeleid weer te checken. Tot die tijd houden wij contact met het SFB (Centrum voor Friestalige Kinderopvang). We zijn trots op het behalen van dit certificaat!

Wat ouders
zeggen over
Lyts Boerehiem

Lyts Boerehiem is een opvang waar kinderen echt kind kunnen zijn! De kinderen komen altijd opgewekt thuis wanneer ze bij de opvang/bso geweest zijn. Naast de fijne sfeer en de oprechte aandacht die ze hier krijgen, kunnen ze volop op het erf, bij de dieren en in het atelier spelen, ontdekken en ravotten. Vervelen bestaat hier niet!

Marita Overwijk

Opvang Lyts Boerehiem is ontzettend leuk! Zowel mijn zoon als dochter gaan al geruime tijd met veel plezier naar de opvang! De leidsters laten mijn kinderen groeien op zowel sociaal als emotioneel vlak en zijn stuk voor stuk betrokken en hebben plezier in hun vak! De ruimte, de activiteiten, de dieren, de uitjes, het samenzijn met de cliënten van de zorgboerderij, ze zorgen voor meer dan genoeg uitdaging en ontwikkeling per individu. Het aanbod is reuze en de kwaliteit wordt en blijft gewaarborgd.

Manon Krans