Informatie

Tarieven

Vrije dagen

De volgende dagen zijn voor ons vrije dagen. Op deze dagen is de opvang niet geopend:

Paasmaandag: ma 10 april 2023
Koningsdag: don 27 april 2023
Hemelvaartsdag: don 18 mei 2023
Pinksteren: ma 23 mei 2023
Zomervakantie: 14 t/m 26 aug 2023 week 33/34
Kerst: 25 dec t/m 1 jan. 

GGD inspectierapport

Jaarlijks komt de GGD inspecteren. 

Het inspectierapport van het kinderdagverblijf is hier te vinden.
Het inspectierapport van de buitenschoolse opvang is hier te vinden.

Onze LRK nummers zijn:
– LRKP nummer 0-4: 164881712
– LRKP nummer 4-12: 493074739