Informatie

Tarieven

Vrije dagen

De volgende dagen zijn voor ons vrije dagen. Op deze dagen is de opvang niet geopend:

Paasmaandag: ma 1 april 2024
Hemelvaartsdag: don 9 mei 2024
Pinksteren: ma 20 mei 2024
Zomervakantie: 12 t/m 23 aug 2024 week 33/34
Kerst: 25 dec 2024 t/m 1 jan 2025 

GGD inspectierapport

Jaarlijks komt de GGD inspecteren. 

Het inspectierapport van het kinderdagverblijf is hier te vinden.
Het inspectierapport van de buitenschoolse opvang is hier te vinden.

Onze LRK nummers zijn:
– LRKP nummer 0-4: 164881712
– LRKP nummer 4-12: 493074739