Kinderdagverblijf & BSO

Kinderdag-
verblijf & BSO

Kleinschalig, huislijk, de zorgboerderij en groen zijn de kenmerken van Lyts Boerehiem. De oude kippenstal is omgebouwd tot kinderopvang. Met een eigen ruimte, ingang en tuin hebben de kinderen een eigen plekje waar ze veel kunnen leren maar vooral lekker kunnen spelen.  

De rode draad door het pedagogisch beleid is dat we kinderen liefdevol begeleiden in hun ontwikkeling en hen in de gelegenheid willen stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.  

Dit vraagt van ons dat wij ieder kind bewust volgen en kijken hoe we ervaringen kunnen aanbieden die passen bij de ontwikkeling van het individuele kind. We doen dit vanuit een respectvolle, ruimtelijke (in fysieke en psychische zin), individuele en liefdevolle benadering. 

De verschillende groepen binnen Lyts Boerehiem worden hieronder kort uitgelegd.  

Kinderdagverblijf

Kinderdag-verblijf

Het kinderdagverblijf bij Lyts Boerehiem bestaat uit één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. De groepsruimte voor het kinderdagverblijf is een grote overzichtelijke ruimte. Genoeg ruimte en genoeg speelmateriaal voor kinderen van alle leeftijdsgroepen!

Buitenschoolse opvang

Buiten-schoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang bestaat uit twee groepen van 11 en 8 kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. De groepsruimte van de BSO bestaat uit verschillende speelhoeken met genoeg speelmateriaal voor de kinderen om zich te vermaken.

Peutergroep

De peutergroep bestaat uit 1 groep van maximaal 8 kinderen. Op maandag, dinsdag en donderdag ochtend is de peutergroep geopend. We maken gebruik van de groepsruimte van de BSO. Omdat we geen VVE bieden, zijn we geen peuteropvang maar een peutergroep. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

BUITENSPELEN

Oude jas, regenbroek en laarzen aan en hup, naar buiten! De kinderen kunnen lekker hun gang gaan op ons terrein. Een rondje langs de dieren, ze voeren én met ze knuffelen is iets wat we elke dag doen. 

We vinden het ook belangrijk dat uw kind leert dat groente en fruit niet uit de supermarkt komt. We hebben een moestuin waar we met de kinderen in werken. Samen verbouwen we, samen oogsten we en samen smullen we van de oogst! 

ACTIVITEITEN

Veel van onze activiteiten en vrij spel momenten spelen zich buiten of in de overdekte speelruimte af. Buiten is goed naar binnen te halen maar binnen is ook goed naar buiten te halen. 

We bieden activiteiten aan zoals knutselen, verven, kleien, kleuren, ontwikkelingsspelletjes, boekje lezen en puzzelen. Daarnaast gaan we dagelijks naar buiten waar de kinderen kunnen spelen, fietsen, rennen en klouteren.