Meertalige kinderopvang

Meertalige kinderopvang

Lyts Boerehiem is slagge!

Kinderdagverblijf Lyts Boerehiem werkt met een tweetalig beleid. Het tweetalig beleid heeft als doel de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal, het Nederlands krijgt een plek in het activiteitenaanbod. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun “memmetaal”, dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

Meertaligheid geeft je een voorsprong
Kinderen die in hun jonge jaren meer dan één taal leren, hebben daar veel profijt van. Dat blijkt uit onderzoeken over de hele wereld.

De voordelen op een rijtje :
– tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren later makkelijker een derde , vierde of vijfde taal. Meertalige kinderen hebben een groter werkgeheugen;
– meertalige kinderen kunnen zich gemakkelijker focussen en concentreren, omdat ze van jongs af aan gewend zijn om te schakelen tussen verschillende talen;
– meertalige kinderen leren gemakkelijker technisch lezen. Ze weet eerder wat later bij welke klank hoort en plakken de letters eerder aan elkaar tot woorden;
– mensen die meerdere talen spreken, zijn in het voordeel bij het zoeken naar een baan;
– mensen die hun leven lang regelmatig twee of meer talen gebruiken, krijgen later minder snel last van dementie.

Zijn er ook nadelen?
Soms wordt gedacht dat tweetaligheid verwarrend is voor een kind en taalachterstanden kan veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat de beide talen maar half worden geleerd. Volgens deskundigen is meertaligheid echter nooit de oorzaak van een taalprobleem. Taalproblemen kunnen dan ook niet worden opgelost door simpelweg alleen het Nederlands aan te bieden.